Søknad om kommunal bolig sendes på eget søknadskjema til Boligkontoret. Du finner skjemaet og informasjon på https://bodo.kommune.no/kommunal-bolig/ 

Har du flere spørsmål om bolig må du kontakte Boligkontoret.