Her kan du søke 

Skjemaet krever pålogging med ID-porten. MinID, BankID osv.

Obligatoriske vedlegg er siste års skattemelding (kan lastes ned fra www.altinn.no), dokumentasjon på inntekt/trygd pr. mnd. I tillegg dokumentasjon på gjeld/giro eller der restgjeld og mnd/terminbeløp foreligger, samt bidragsforpliktelser.

Boligsøker må være folkeregistrert i Bodø kommune de siste 2 år med mindre særlige grunner foreligger.

Fordi det er begrenset antall boliger kan det ta tid før du får tilbud om bolig. Dersom du takker nei til tilbud om bolig kan du ikke regne med å få et nytt tilbud. Det gis normalt kun ett tilbud. Hvor stor bolig som tildeles avhenger av husstandens størrelse og boligbehov.

Hva skjer når du har fått tilbud om en kommunal bolig

Når du har mottatt et tilbudsbrev må du kontakte boligkontoret for å gi tilbakemelding innen fristen hvorvidt du aksepterer tilbudet eller ikke. 

I tilbudsbrevet gis det informasjon om leieobjekt, husleie og depositum.

Det kan være at leiligheten fremdeles er bebodd når du får tilbudet, eller at den er under oppussing. Dersom leiligheten er klargjort kan du få låne nøkkel for å få se leiligheten.

Du har rett til å flytte inn i en rengjort leilighet uten tekniske mangler. Dersom du finner feil eller mangler må du melde fra til boligkontoret snarest og senest innen 14 dager etter innflytting.

Før kontrakt skrives må du betale inn et depositum til en sperret konto i Sparebanken 1 Nord-Norge. Ta med tilbudsbrevet når du går i banken. Dersom du har problemer med å stille depositum, må du kontakte NAV som eventuelt kan hjelpe deg med en garantierklæring.

Når leiligheten er klar for innflytting vil du få avtalt tidspunkt for kontraktskriving hos en saksbehandler. I samarbeid med saksbehandler går dere igjennom punktene i husleiekontrakten. Det er viktig at du gjør deg kjent med de forskjellige punkter før du undertegner. Husk at du selv er ansvarlig for en del innvendig vedlikehold av leieobjektet. Det blir også fylt ut søknad om bostøtte og melding om flytting til folkeregisteret. Dersom du blir innvilget bostøtte tar kommunen beløpet og reduserer husleien tilsvarende.

Når du har skrevet kontrakt får du utlevert nøkler til leiligheten. Du må selv bestille strømabonnement i ditt navn til leiligheten. I tillegg må du selv sørge for å kontakte forsikringsselskap for å tegne innboforsikring.

Husleie

Husleiene er kostnadsdekkende, hvilket betyr at kommunen verken skal tjene eller tape penger på sin boligutleie.

Depositum/Garanti

Det kreves opp til 20 000,- i depositum eller garanti før inngåelse av leiekontrakt