For å kunne få trygghetsalarm må du søke om det.  

Informasjon og søknadsskjema