Hva koster hjelp i hjemmet? Hva koster et langtidsopphold i sykehjem? Korttidsopphold? Hva koster middag, transport, dagplass og så videre.

 

Hvert år sendes det ut betalingsvedtak for praktisk bistand som forteller hva du må betale for tjenesten basert på din inntekt.