Det er flere kriterier for tildeling av kommunal bolig. Disse finner du på https://bodo.kommune.no/kommunal-bolig/vis-skjul-artikler-kommunale-boliger/kriterier-vilkar-for-kommunal-bolig  

Har du flere spørsmål om bolig må du kontakte Boligkontoret.