Kriterier for søknadsbehandling og tildeling av bolig

  • Du må være folkeregistrert i Bodø kommune de siste 2 år med mindre særlige grunner foreligger.
  • Er uten egnet bolig, bostedsløs eller i ferd med å miste nåværende bolig.
  • På grunn av sykdom eller andre sosiale problemer har behov for endring av nåværende boforhold.
  • Bor i en bolig som er erklært helsefarlig. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
  • Du må være fylt 18 år.
  • Økonomi i seg selv er ikke grunn nok til å få kommunal bolig.
  • Inntektsgrenser ved nye søknader.

 

Inntektsgrenser ved nye søknader
Husstand med:1 person2 personer3 personer4 personer
2,5 G3 G4 G4,5 G

Hvor mye er 1 G? 

Ved søknad fra husstander med 1 og 2 personer unge uføre, og husstander med mer enn 4 personer gjør Boligkontoret skjønnsmessige vurderinger i søknadsbehandlingen

Dersom du har gjeld til Bodø kommune, må dette ordnes opp i før nytt boligtilbud foreligger. Har du lån i kommunen som er misligholdt, må det være kommet til en nedbetalingsavtale før søknaden behandles.