I Bodø kommune finnes det ulike bofellesskap/bokollektiv med heldøgns bemanning for ulike brukergrupper. Det er egne kriterier for denne type boliger. Felles for de som får tilbud er et behov for omfattende bistand. Det er Tildelingskontoret i samarbeid med tjenesten(e) som prioriterer til disse boligtypene. Det samme søknadskjemaet til Boligkontoret benyttes til alle boligtypene.