Ved endring i din helsetilstand, nylig oppstått sykdom eller skade, må du ta kontakt med din fastlege.

Oppfattes det så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpent må du ta kontakt med legevakta 116117. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 113.

Se mer informasjon på legevakta sin egen informasjonsnettside.