Tilbud i sykehjemmet:

  • Andakt
  • Kafe
  • Fotpleier
  • Frisør
  • Konserter og andre arrangement
  • Besøks barnehage/skole 
  • Individuelt tilrettelagt aktivitet

Det foregår mye frivillig aktivitet rundt på sykehjemmet. Ønsker du å vite mer? Gå inn på frivillig.no eller ta direkte kontakt med kontaktperson for sykehjemmet.