Kirkens bysmisjon drifter en del treffsted og aktivitetstilbud:

PEDALEN

I tillegg til å være sykkelverksted er Pedalen også en arbeidstreningsarena for mennesker med rusbakgrunn og/eller soningserfaring, eller unge som ikke har fått innpass på arbeidsmarkedet.

Småjobbsentralen

Småjobbsentralen er en del av Kirkens Bymisjons lavterskel tilbud i Bodø for mennesker med ruserfaring som faller utenfor tradisjonelt arbeidsliv.

Møtestedet

Kafe for mennesker i rus- og gatemiljøtene

GlimTvis

Glimtvis er rusfri gatefotball for deg som er i, eller her ferdig med et behandlingsopphold


Kontaktsenteret

Kontaktsenteret, eller Varmestua som det også kalles, er et serveringstilbud for rusavhengige i Bodø. Kontaktsenteret er åpent hver mandag og torsdag kl 10-15. Middag serveres ca kl 13.30.

Kontaktsenteret driftes av Frelsesarmeen bo- og omsorgssenter, Bodø