For personer som er under behandling for rusrelaterte problemer finnes det særskilte ordninger med rett på fri tannbehandling.

Ruskonsulent melder behov til tannhelsetjenesten.