Legemiddelassistert rehabilitering, LAR, er et behandlingstilbud til personer som er opiatavhengig. Søknad om LAR-behandling skjer via henvisning fra fastlege til Nordlandssykehuset.

For nærmere info se: Legemiddelassistert rusbehandling - Rusteamet Nordlandssykehuset