Ettervern beskrives som en tradisjonell medisinsk behandling og/eller annen helse- og sosialfaglig oppfølging etter utskriving fra institusjon/behandling. Ettervernets innhold skal være basert på den dine behov, rettigheter og ønsker for oppfølgingen. Du må selv samtykke til, og ha et ønske om ettervernoppfølging.

Ettervernstilbudet/-tjenestene følges opp som en del av et mer helhetlig tjenestetilbud.