Marborg

MARBORG  er en brukerorganisasjon på rusfeltet og er helt og holdent brukerstyrt. 

www.marborg.no

Rio

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon. RIO skal bidra med fag- og brukerkunnskap på rusfeltet.

www.rio.no

Landforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk.

www.lpp.no

Batteriet

Batteriet  er et ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid for grupper og organisasjoner.

Les mer her