Frelsesarmeens Bo og Omsorgssenter (Natthjemmet) i Kongensgate 16 er et botilbud for rusavhengige. De tilbyr hybler i tillegg til kriseplass for de som akutt trenger ei seng for natta. For kriseplass henvender den enkelte seg på døra etter åpningstid kl 18. Når det gjelder hybel må søknad sendes Boligkontoret. Her finner du søknadsskjema.