Veiledet (assistert) selvhjelp innebærer at vi som jobber ved Rask psykisk helsehjelp formidler selvhjelpsmateriell i form av databaserte programmer. Dette følges opp med korte samtaler med vekt på erfaringer med opplegget.