pyramide

For at flest mulig skal få hjelp, er tilbudet Rask psykisk helsehjelp delt opp tre trinn: 

  1. Det første trinnet er innføringskurs. Kurset gir en innføring i kognitiv terapi. Kjennetegn og råd for å mestre depresjon, angst, søvnproblemer og stress og belastning er en del av kurset.
  2. Neste trinn er assistert selvhjelp. Assistert selvhjelp innebærer at vi som jobber ved Rask psykisk helsehjelp formidler selvhjelpsmateriell i form av databaserte programmer. Dette følges opp med korte samtaler med vekt på erfaringer med opplegget.
     
  3. Unntaksvis gis det individuelle samtaler. Målet er et gjensidig samarbeid mellom terapeut og pasient, hovedsakelig rettet inn mot problemene slik de fremtrer i pasientens hverdag.