Det er vanlig at en opplever psykiske plager i løpet av livet. Med riktig kunnskap og oppfølging kan vi øke muligheten for å håndtere vanskene og leve gode liv på tross av de utfordringene mange av oss møter og står i.

Vårt mål er at innbyggere som strever skal ha lett tilgang til god hjelp og kunnskap i møte med milde til moderate vansker knyttet til psykisk helse. Vi fokuserer på å gi hjelp til selvhjelp.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Det er viktig med høy grad av motivasjon, egeninnsats og ønske om endring for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet.

Vårt behandlingstilbud baserer seg på kognitiv terapi. Vil du vite mer om denne behandlingsformen kan du lese om det her