• Må være folkeregistrert i Bodø. 
   
 • Kan ikke være student, eller elev i vgs. Disse gruppene har egne tilbud hos «student i nord» og «elevtjenesten». 
   
 • Må ikke være henvist til spesialisthelsetjenesten. I så fall vil et tilbud fra oss måtte avvente til evt. avslag.  
   
 • Det gis ikke hjelp fra oss på problematikk som tidligere har vært utredet/behandlet i spesialisthelsetjenesten.  
   
 • Det gis ikke hjelp ved akutt selvmordsfare og akutte kriser. Fastlege, eventuelt legevakt må kontaktes. 
   
 • Rusmiddelmisbruk vil måtte vurderes individuelt.