I noen tilfeller gis det individuell terapi. 

Målet er et gjensidig samarbeid mellom terapeut og pasient, hovedsakelig rettet inn mot problemene slik de fremtrer i pasientens hverdag.

Mer informasjon om dette finner du her (PDF, 224KB)