Sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter mm.