Vi tilbyr individuelt tilrettelagte aktiviteter ut fra den enkeltes tjenestemottakers vedtak, ønsker og behov. Dette kan tilrettelegges enten sammen med personalet, med støttekontakter, lag og foreninger mm.

Eksempler på slik aktivitet er deltakelse på fritidsklubben Gimle, dansegallaer, fysisk aktivitet som gåturer, basseng og bowling, feriereiser, konserter, kafe, riding, kino mm.