Hvis barnet har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan det ha rett til en individuell plan.

Individuell plan er barnets plan og er et samarbeids- og koordineringsverktøy. Den skal gi barnet og familien oversikt over målene som det skal jobbes mot.

Individuell plan skal sikre medvirkning og gi en oversikt over hvem som bistår i å nå målene. Den gir ikke flere rettigheter, men skal bidra til at bistanden blir best mulig koordinert og tilpasset barnet og familiens behov.

Les mer om individuell plan her.