Vi tilbyr undervisning på mange områder innen psykisk helse og uhelse. Eksempelvis i skoleklasser, på foreldremøter, personalmøter, internt i kommunen og til andre samarbeidende instanser.