Oppdatering på tilbudene under Covid-19

Vi drifter etter til enhver tid gjeldende retningslinjer og forsøker å gjøre vårt for å bidra til smittebegrensning. Samtidig ønsker vi å ivareta vår målgruppe så godt som mulig.

Det betyr at:

  • individuelle konsultasjoner gjennomføres, både ved oppmøte og digitalt. Vi legger til rette for at det er mulig å holde 2 meters avstand i våre lokaler. Vår digitale plattform er sikret slik at det er forsvarlig å gjennomføre helsehjelp via videolink.
  • gruppetilbudene gjennomføres nå som normalt og med mulighet for å holde tilstrekkelig avstand.   
  • vi ber om at alle som har time hos oss kommer presis til timen, slik at det vi unngår opphopning på venterommet.
  • om voksne eller barn har luftveissymptomer er det også viktig at dere ikke møter hos oss.
  • veiledning og samarbeidsmøter med fagpersonell utføres både digitalt og ved fysisk oppmøte.
  • våre frivillige familiekontakter kommer fortsatt hjem til familiene så fremt alle er friske og tilbudet ønskes opprettholdt.  

Vi har for tiden ventetid på våre tilbud grunnet økt pågang inder pandemien.

psykisk helstetjeneste


Hva gjør vi

Gruppetilbud og kurs

Vi har gruppetilbud til barn, ungdom og foreldre. 

Se vår kursbrosjyre her eller les mer om gruppetilbudene her:

Gruppetilbud for foreldre

Gruppetilbud til barn og ungdom

Foreldrekompasset

Foreldrekompasset er et program for foreldremøter. Les mer her.

Home - start

Home-Start hjelper familier som opplever mange ulike typer vanskeligheter. Familiene skal ha småbarn, nærmere bestemt minst et barn under skolealder. Familiene tilbys emosjonell støtte og praktisk hjelp. Støtten som gis av frivillige i familiens eget hjem er gratis. De frivillige besøker familien over en periode som vurderes opp mot familiens behov.

Les mer om Home - start og se kontaktinfo her.