Oppdatering på tilbudene under Covid-19

Vi drifter etter til enhver tid gjeldende retningslinjer og forsøker å gjøre vårt for å bidra til smittebegrensning. Samtidig ønsker vi å ivareta vår målgruppe så godt som mulig.

Det betyr at:

  • Individuelle konsultasjoner gjennomføres, både ved oppmøte og digitalt. Vi legger til rette for at det er mulig å holde 2 meters avstand i våre lokaler. Vår digitale plattform er sikret slik at det er forsvarlig å gjennomføre helsehjelp via videolink.
  • For gruppetilbudene er det foretatt noen justeringer, slik at noen grupper gjennomføres som normalt, noen grupper er overført til digital plattform og enkelte grupper er utsatt til over påske. Det vil bli gitt beskjed om disse justeringene fra kurslederne.  
  • Vi ber om at alle som har time hos oss kommer presis til timen, slik at det vi unngår opphopning på venterommet.
  • Om voksne eller barn har luftveissymptomer er det også viktig at dere ikke møter hos oss.
  • Veiledning og samarbeidsmøter med fagpersonell utføres fortrinnsvis digitalt.
  • Våre frivillige familiekontakter kommer fortsatt hjem til familiene så fremt alle er friske og tilbudet ønskes opprettholdt.  

Så håper vi at vi klarer å få ned smitten i byen vår, slik at vi kan lette på restriksjonene så snart det er mulig. hjerte

psykisk helstetjeneste


Hva gjør vi

Gruppetilbud og kurs

Vi har gruppetilbud til barn, ungdom og foreldre. 

Se vår kursbrosjyre her eller les mer om gruppetilbudene her:

Foreldrekompasset

Foreldrekompasset er et program for foreldremøter. Les mer her.

Home - start

Home-Start hjelper familier som opplever mange ulike typer vanskeligheter. Familiene skal ha småbarn, nærmere bestemt minst et barn under skolealder. Familiene tilbys emosjonell støtte og praktisk hjelp. Støtten som gis av frivillige i familiens eget hjem er gratis. De frivillige besøker familien over en periode som vurderes opp mot familiens behov.

Les mer om Home - start og se kontaktinfo her.