Enkeltpersoner må ha vært i kontakt med en annen faginstans (helsestasjon/familiesenter, lege, helsesykepleier, barnevern, PPT, fysioterapeut osv) før vi starter vårt arbeid. Dette er for å sikre at brukere følges opp i for – og etterkant. Vi ber om at det tas direkte kontakt med oss på telefon eller via elektronisk melding for å spesifisere behovet for bistand.