Det tilbys veiledning på ulike problemstillinger eks.vis øke trygghet og tilknytning, sette gode grenser og å hjelpe barn og ungdom med å håndtere følelser.