Målgruppe: Foreldre til ungdom 12-18 år, hvor ungdommen strever med f. eks. engstelse, tristhet, eller frustrasjon/sinne.

Gjennom kurset øver vi på å støtte ungdommens følelsesmessige utvikling.

Praktisk informasjon: 1 gang pr. uke, 8 ganger.

Ingen aktuelle kurs pr. tiden.