Hovedfokuset i Tuning in to Kids ligger i å styrke det følelsesmessige båndet mellom foreldre og barn og barnets følelsesmessige utvikling. Gjennom kurset øver vi på å møte barns følelsesuttrykk med nærhet og forståelse. Gjennom det støtter vi både egen og barnets evne til selvregulering.

Tuning in to kids hjelper foreldre og omsorgspersoner å:

  • bygge et nært emosjonelt bånd mellom seg og sitt barn
  • hjelpe barn med å utvikle sosiale ferdigheter og redusere utagerende oppførsel
  • hjelpe barn med å takle vanskelige følelser som redsel, sinne, separasjonsangst, tristhet og frustrasjon
  • beholde roen når barnet har et sinneutbrudd
  • nyte tiden med barnet sitt