Tittel: Blues mothers

Undersøkelser har vist at psykiske vansker etter en fødsel er vanligere enn man tror. Mange kvinner kan oppleve nedstemthet og uro og noen kan være usikre på om de er gode nok som mor. Samtidig trenger det nyfødte barnet foreldre som har overskudd til å glede seg, smile til barnet og prate med det. I en slik situasjon kan det være godt å møte andre kvinner som er i samme situasjon og fagfolk som kan gi råd og støtte.

Bodø kommune har etablert et mestringstilbud for nybakte mødre som har det vanskelig i spedbarnstiden. Tilbudet gis i gruppe og varer i 11 uker.

Målet med gruppen er å bidra til positivt samspill mellom mor og barn for å gi barnet et best mulig utgangspunkt for utviklingen, samt gi mødre anledning til å møte andre i samme situasjon.

  • Gruppen møtes ukentlig på Mørkved familiesenter.
  • Aktiviteter vil være: babymassasje, trilletur, babysvømming, avspenning, samtaler om mestring av stress/ uro/ bekymring.
  • Tilbudet er gratis 

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med din helsesykepleier eller 
Nina Bakkejord Lundteppen      tlf: 948 79 340