EXIT er et forebyggende gruppetilbud basert på kunst- og uttrykksterapi. Målet er å øke deltagernes opplevde livskvalitet og forhindre eller redusere stressrelaterte plager.

Ingen aktuelle kurs pr. tiden.