Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD)

Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) psykisk helse skal gi mennesker med psykiske helseproblemer et tilbud om øyeblikkelig hjelp med døgnopphold. 

Tjenesten gis uten vedtak og det er ingen egenandel for pasienten. 

Fastlege eller legevakt vurderer behov for KAD.

Oversikt fastleger finner du her

Legevakta: 116 117