Stadig flere unge med psykiske plager faller ut av arbeidslivet. Dette er en utvikling som må stoppes. Jobbspesialistene arbeider for at flere får bidra med sine ressurser i samfunnet. Vi har et spesielt fokus på at jobbsøkere mellom 18 og 40 skal få delta i arbeidslivet.

Målsettingen er å bidra til at disse jobbsøkerne mottar ordinær lønn i ordinært arbeid. 

Vi arbeider etter metodikken IPS (Individual Placement Support) eller på norsk: individuell jobbstøtte. IPS-metodikken går i korte trekk ut på at de som selv ønsker å komme seg i jobb, får bistand til dette samtidig og i samarbeid med helsetjenester. Næringslivskontaktene arbeider med en målsetning om vanlig jobb med vanlig lønn fremfor arbeidstrening eller kvalifisering. Dette betyr at jobbsøker kan utvikle seg i den jobben han eller hun er motivert for å utføre, fremfor opplæring til jobber som jobbsøker ikke er motivert for.

En ordinær jobb med lønn fra arbeidsgiver gjør mye med en persons selvfølelse.

IPS-metodikken er benyttet i flere land. Forskning på området har vist at metoden fungerer meget bra.

Kontaktinformasjon

75 55 70 30