Hvis du eller noen du kjenner sliter med psykisk helse og har problemer på flere livsområder ta kontakt med Tildelingskontoret ved å sende en søknad. De er ansvarlig for tildeling av tjenester som går over noe lengre tid. Hjelpen er individuelt tilpasset og målrettet.