Vi har ulike botilbud/boligtjenester for personer over 18 år med utfordringer med psykisk helse. 

  • Botiltak for deg som har psykiske helseutfordringer, og behov for bolig med tilgjengelig helsepersonell.
  • Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus tilbyr tjenester til personer med psykiske helseutfordringer som bor i egen bolig

Ta kontakt med Boligkontoret for søknad om bolig eller boligtilbud. Her finner du søknadsskjema

Hvilken bolig eller hvilket tilbud som er best egnet avgjøres etter samtale og vurdering av den enkeltes behov.