Barn som pårørende – hvem er de?

Det er barn mellom 0-18 år som har psykisk syke foreldre, foreldre som ruser seg, foreldre med en alvorlig somatisk sykdom eller skade, søsken som er somatisk eller psykisk syke og barn som er etterlatt - det vil si hvor den ene eller begge foreldrene er døde.

Alle barn som pårørende har krav på informasjon. Helsearbeidere har en plikt til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av barn som pårørende. 

Barneansvarlig

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus har oppnevnt barneansvarlig. Hensikten er å tilby støtte og veiledning i foreldrerollen, samt samtale rundt barnets informasjon og oppfølgingsbehov. 


Tips til mere informasjon om Barn som pårørende:

Brosjyrer: