Vi vurderer tiltak for å opprettholde egenomsorg så lenge som mulig og ikke overta de funksjoner som du eller andre i husstanden kan utføre. Dette kan være rehabiliterende tiltak og bruk av velferdsteknologi.

Rehabiliterende tiltak vil iverksettes der det vurderes som hensiktsmessig. Dette kan være trening, opplæring, veiledning og tilrettelegging.

Tiltak for økt egenmestring kan være: robotstøvsuger, lettere støvsuger, tørrmopp / våtmopp, fordele arbeidet over flere dager, unngå overmøblering, tunge tepper, handlekonto, middagslevering osv.

Det er viktig at du fortsetter å gjøre det du klarer å gjøre selv, derfor vil vi at du tenker gjennom følgende spørsmål:

  • Hva klarer du selv?
  • Er det andre som kan hjelpe deg?
  • Vil private tjenester være et bedre tilbud til deg?
  • Vil din helse bli dårligere hvis du ikke får hjelpen?

Arbeidsplasskartlegging gjennomføres før tjenesten starter. Kartleggingen består blant annet av boligens tilstand, utstyr, møblering, husdyr, røyk, utlufting, smitte.

 

Vilkår

Nødvendig utstyr for å kunne utføre tjenesten som støvsuger, moppesett, kluter og vaskemidler må være tilgjengelig.

Der boligen bærer preg av manglende renhold over lang tid kan det kreves rundvask på brukers regning før tjenesten starter.