Praktisk bistand kan være:

  • renhold
  • oppvask
  • vask av klær
  • sengetøyskift
  • tilberede frokost, kvelds og varme ferdigmiddager
  • bære ut søppel
  • bestille husholdningsvarer ved bruk av konto i butikk

Renhold kan være vask av gulv, støvsuging, tørke støv og skifte sengetøy. Dette gjelder rom som du bruker daglig. Utføres som standard hver 4. uke.

Hjelp til rengjøring gis ikke ved midlertidig behov under 4 måneder.