• Minst 300 personer som er registrert bosatt i kommunen må stille seg bak forslaget. Støtten til forslaget skal dokumenteres i form av underskrifter. Det er viktig at underskriftslistene også inneholder underskrivernes adresser, for å dokumentere at alle som har signert er bosatt i Bodø.
  • Det må fremgå klart av innbyggerforslaget hva man ønsker at bystyret skal debattere og ta stilling til, og det bør fremsettes konkrete formuleringer av forslag til vedtak. Videre må det fremgå hvem som er forslagsstiller samt navn og adresse på kontaktperson.
  • Forslaget må gjelde saker om kommunens virksomhet.
  • Et forslag kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode eller ha samme innhold som en sak som allerede har vært behandlet av bystyret i valgperioden.
  • Forslagsretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av bystyret i budsjettsammenheng.