Politisk sekretariat vurderer om innbyggerforslaget oppfyller kravene i kommuneloven. Dersom innbyggerforslaget oppfyller kravene blir forslaget saksbehandlet i administrasjonen, før det sendes til politisk behandling i bystyret.