Kontakt politisk sekretariat:  

E-post: pol.sek@bodo.kommmune.no 

Telefon: 75 55 50 17