Møteplan og møtedokumenter

I innsynsportalen finner du møtekalenderen for de folkevalgte organene. Her finner du også møtedokumentene og protokollene for hvert av møtene. 

Vi strømmer møter i formannskap og bystyre direkte gjennom kommuneTV. Du finner opptak av tidligere møter i arkivet. Vi gjør også tilgjengelig presentasjoner som har blitt holdt i møter

Levere forslag i møter

Dersom du skal levere et forslag i en sak, er det viktig at du registrerer forslaget slik at utvalgssekretæren har tilgang til det. Det er to måter du kan registrere et forslag på:

eller

 

politisk sekretariat

Politisk sekretariat er bindeleddet mellom politikk og administrasjon. Vi legger til rette for at du skal ha gode muligheter til å gjennomføre vervet ditt som folkevalgt. 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål!