hovedoppgaver:

  • Sekretariatsfunksjon for bystyret, formannskapet, bystyrets utvalg, kommunale råd og kommunedelsutvalg.
  • Folkevalgtopplæring.
  • Koordinering av ordførers post og kalender.
  • Ansvarlig for offisielle representasjoner, besøk og arrangement.
  • Internasjonal koordinering.
  • Vennskapsbyer.
  • Bodø kommunes årsmelding.
  • Gjennomføring av kommunestyrevalg, stortingsvalg, valg til kommunedelsutvalg, fylkestingsvalg og sametingsvalg i Bodø kommune.
  • Gi veiledning og informasjon til folkevalgte, kommunens administrasjon, publikum og media om politiske saker og vedtak.