hovedoppgaver:

  • Sekretariatsfunksjon for bystyret, formannskapet, bystyrets utvalg, kommunale råd og kommunedelsutvalg
  • Folkevalgtopplæring
  • Koordinere ordførers post og kalender
  • Ansvar for offisielle representasjoner, besøk og arrangementer
  • Internasjonal koordinering
  • Vennskapsbyer
  • Bodø kommunes årsmelding
  • Kommunestyrevalg, stortingsvalg, valg til kommunedelsutvalg, fylkestingsvalg og sametingsvalg i Bodø kommune
  • Veilede og informere folkevalgte, kommunens administrasjon og publikum om politiske saker og vedtak