Temaet kulturminner vil konsekvensutredes mens øvrige tema ivaretas i planbeskrivelsen. Mer informasjon fremgår av varslingsbrevet, på høyre side i nedtrekksmenyen.  

Utvidelsen omfatter helt eller delvis gnr/bnr 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/10, 81/16, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/10 og 82/11. Utvidelsen er markert med blå linje.

Innspill til varsel om utvidet planområde kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Marit Lunde, Pb. 234, 8001 Bodø, e-post: marit.lunde@norconsult.com, innen tidsfristens utløp 22.11.2019.

Varslingsbrev er tilgjengelig i menyen til høyre.

Opprinnelig oppstartsvarsel er tilgjengelig her.