Planarbeidet omfatter del av eiendommene gnr./bnr. 15/60-3 og 15/60-6, som vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av oppdrettsanlegg på land, på Store Kalvøya.

Planavgrensning

Kommunen har i møte 22.04.2020 (foreløpig) konkludert med at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til BOARCH arkitekter a.s v/Gisle Jakhelln, tlf. 93 409 409 eller e-postadresse gisle@boarch.no 

Innspill til planarbeidet sendes BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø eller gisle@boarch.no innen 12.06.2020.

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.