Planområdet omfatter deler av Hunstadringen, Krysset mellom Hunstadringen og Hunstadveien. Deler av arealet til Galnåsmyra borettslag inngår i planområdet, samt en del grønnstruktur. Hensikten med å varsle en plangrense utover tiltaket er for å rydde opp i eldre reguleringsplaner hvor det er regulert tiltak som ikke er gjennomført.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Stian Aase, stian.aase@bodo.kommune.no

Innspill til oppstartsvarselet sendes til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no, merket med saksnummer 2020/8636. Frist for å komme med innspill er 16.1.2021