Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Storgata 19, Bodø sentrum kan sendes på høring og legges til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av 100 studentboliger med tilhørende fellesområder, kafe, forretninger og lignende i den vernede etterkrigsbebyggelsen mot Storgata, Bankgata og Sjøgata. Tiltakshaver er Ramsalthjørnet AS, mens øvrige eiere i området er Studenthjørnet AS og Nord Studentsamskipnad, som skal eie og drive studentboligene.

Det er laget en 3D-modell som illustrerer hvordan den planlagte bebyggelsen: https://experience.arcgis.com/experience/11e9b9dfdb9540e09d51c7f9aa3c50bb

Det anbefales å åpne 3D-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. 

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget i Bodø rådhus og på Stormen bibliotek

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler Jonas Bjørklund; Jonas.bjorklund@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no merket med saksnummer 2023/2082.

Høringsfrist er 14.oktober.2023

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Under ved bruk av smarttelefon o. l.