Kommuneplanen er Bodø kommunes overordnede plan. Planen skisserer viktige trekk ved samfunnsutviklingen og bestemmer hvilke satsningsområder bodøsamfunnet skal ha fremover. Kommuneplanen har to deler: 

Begge delene oppdateres nå. Bodø kommune inviterer alle som ønsker til å si sin mening og gi innspill i arbeidet. Mener du noe om for eksempel:


  • Hva gjør livet godt å leve i Bodø?  
  • Hva skal til for å skape et godt nabolag? 
  • Hvor skal fremtidens bodøværinger bo og jobbe?  
  • Skal vi ha flere høyhus i sentrum? 
  • Hva skal til for å redusere personbiltransport? 
  • Er Bodønaturen truet av nedbygging?  
  • Hvordan skal sjøarealene brukes? 
  • Hvordan kan vi bli mer selvforsynt med mat?

Les mer for å Gi innspill på samfunnsDELEN OG arealdelen