Kommuneplanen er Bodø kommunes overordnede plan. Planen skisserer viktige trekk ved samfunnsutviklingen og bestemmer hvilke satsningsområder bodøsamfunnet skal ha fremover. Kommuneplanen har to deler: 

Begge delene oppdateres nå. Bodø kommune inviterer alle som ønsker til å si sin mening og gi innspill i arbeidet. Mener du noe om for eksempel:


  • Hva gjør livet godt å leve i Bodø?  
  • Hva skal til for å skape et godt nabolag? 
  • Hvor skal fremtidens bodøværinger bo og jobbe?  
  • Skal vi ha flere høyhus i sentrum? 
  • Hva skal til for å redusere personbiltransport? 
  • Er Bodønaturen truet av nedbygging?  
  • Hvordan skal sjøarealene brukes? 
  • Hvordan kan vi bli mer selvforsynt med mat? 

Du kan medvirke

Bodø kommune arrangerer åpne informasjonsmøter i alle deler av kommunen. Her vil vi orientere om planene og hvordan du kan komme med innspill.

Møteplan

Møteplan med oversikt over informasjonsmøter om kommuneplanen
StedTidspunktLenke til Facebook-arrangement
Tverlandet samfunnshus30. mai kl. 19.00Invitasjon på Facebook til folkemøtet på Tverlandet
Saltstraumen skole3. juni kl. 19.00Invitasjon på Facebook til folkemøtet i Saltstraumen
Kjerringøy ungdomshus4. juni kl. 19.30Invitasjon på Facebook til folkemøtet på Kjerringøy
Norsia grendehus5. juni kl. 20.00Invitasjon på Facebook til folkemøtet på Norsia
Allhuset i Helligvær (Sørvær)6. juni kl. 14.30Invitasjon på Facebook til folkemøtet på Helligvær (Væran)
Digitalt folkemøte10. juni kl. 18.00Lenke til digitalt folkemøte (Teams)
Bodø by, rådhuset11. juni kl. 18.00Invitasjon på Facebook til folkemøtet i folkeforumet, Bodø rådhus
Misvær, nærmiljøsenteret12. juni kl. 20.00Invitasjon på Facebook til følkemøtet i Misvær
Landegode skole13. juni kl. 14.00Invitasjon på Facebook til folkemøtet på Landegode

Les mer for å Gi innspill på samfunnsDELEN OG arealdelen