Tabellen viser at lag og foreninger/private til sammen vil investere for vel kr 161 mill. i perioden 2014 – 2018.Tabellen viser at lag og foreninger/private til sammen ville investere for vel 161 millioner kroner i perioden 2014 - 2018

Til og med 2017 ble det realisert tiltak for om lag kr 80 mill., i tillegg er det igangsatt tiltak i 2018 for kr 81 mill. Bodø kommune og det offentlige bidrar i betydelig grad for å finansiere og realisere de private tiltakene. På flere av de private tiltakene utføres også betydelig dugnadsinnsats.

De to største private tiltakene i perioden har vært Mørkvedhallen SAs realisering av basis- og turnhall på Mørkvedlia og Misvær Idrettslag med oppgradering av alpinbakken i Vestvatn.

FK Bodø/Glimt har i 2018 utført betydelige oppgraderinger av lokalene på Aspmyra Stadion. Flere garderober er rehabilitert, nye seter på tribune, samt at administrasjons- og møtelokaler er pusset opp. 

Flere lag/foreninger har utført en betydelig innsats gjennom mange år for å realisere egne tiltak. Spesielt kan nevnes Bodø skiklubb Alpinor som har gjenåpnet Skarmoen alpinanlegg, Bodø sportsskytterklubb med pistolbane på Bestemorenga, Innstranda IL og Tverlandet IL med flere tiltak på skianleggene, og Tverlandsmarkas venner ved tilrettelegging av stinett i Tverlandsmarka.

Mørkvedhallen SA har startet bygging av klatrehall til kr 70 mill. i Mørkvedlia. Bodø Østre skytterlag og Tverlandet IL er i gang med bygging av henholdsvis skytehall på Bestemorenga og skihytte i Hopen.