Planen skal være et styringsredskap for politikere og administrasjon i gitt periode på området nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og idrettsanlegg. I tillegg til å gi nødvendig grunnlagsdokumentasjon for å kunne søke statlige spillemidler, staker planen også ut kursen for kommunens idretts- og friluftspolitikk.

Gjennom planen skal man unngå prioriteringer på bakgrunn av kortsiktige behov og press fra særinteresser. Planen er ment å gi kommunen, fylkeskommunen og Kulturdepartementet en reell oversikt over anleggsbehovet, bidra til å sikre en behovsrettet anleggsutvikling i kommunen og dermed også sikre et bedre grunnlag for prioritering av spillemidlene. Planen skal inneholde handlingsprogram for anlegg. I tillegg skal også arealbehov for anlegg som fremkommer gjennom planarbeidet, synliggjøres i kommuneplanens arealdel.

Planen realiseres gjennom kommunens årlige behandling av handlingsprogrammet.